• ? - dowolna pojedyńcza litera
  • * - dowolna ilość dowolnych liter
  • [...] - ciąg konkretnych liter

Informacje o błdach proszę wysyłać na: mailto: adiasz[at]gmail.com

Propozycje usprawnień lub nowych funkcjonalności proszę zamieszczać w suggesterze.