Dodaj nowe wyrazy

Pomóż ulepszać słownik poprzez dodawnie brakujących słów. Krótkie wyjaśnienie słowa pomoże administratorowi zweryfikować poprawność wyrazu.

Wpisz wynik działania: 15-3