• ? - dowolna pojedyńcza litera
  • * - dowolna ilość dowolnych liter
  • [...] - ciąg konkretnych liter

Informacje o błędach proszę wysyłać na: adi[usuń.to]asz[usuń.to.też]gmail.com

Propozycje usprawnień lub nowych funkcjonalności proszę zamieszczać w suggesterze.