• ? - dowolna pojedyńcza litera
  • * - dowolna ilość dowolnych liter
  • [...] - ciąg konkretnych liter

Aby wyszukać możliwe słowa mając do dyspozycji zestaw liter nalezy wpisac litery do wyszukiwarki otaczając je nawiasami klamrowymi [] np. [aołms] zwróci wyrazy: masło słoma smoła.

Możesz zdefiniowac litery przed i po zestawie znaków poprzez s[łom]a. W takim wypadku zostaną wyszukane wszyskie wyrazy rozpoczyające się na s, kończące się na a i posiadające w środku litery [łom].

Aby wyszukać wyrazy pasujące do wzorca literowego należy wpisać litery, które są już znane a kazdą nieznaną literę zastąpić znakiem zapytania ? i kliknąć "szukaj" bądź wcisnąc enter. np: Wpisujemy a?fa??t i dostajemy gotową odpowiedź: alfabet.

Jeżeli wiadomy jest kawałek wyrazu a nie znamy jego całkowitej długości trzeba użyć wtedy gwiazdki *, która oznacza dowolny ciąg dowolnych znaków. Powyższy przykład wyglądałby: a?fa*t i w odpowiedzi dostaniemy asfalt alfabet asfaltyt.

W przypadku gdy znalezionych wyrazów jest zbyt wiele system wyświetla pierwsze 250 pasujących, należy wtedy spróbować sprecyzować krytekia literowe.