• ? - dowolna pojedyńcza litera
  • * - dowolna ilość dowolnych liter
  • [...] - ciąg konkretnych liter

Strona ta powstała aby ułatwić rozwiązywanie wszelkiego rodzaju krzyżówek, jolek i innych gier typu scrabble, literatki wymagających odgadywania bądź wpisywania wymyslonych wyrazów.

Aby wyszukać możliwe słowa mając do dyspozycji zestaw liter nalezy wpisac litery do wyszukiwarki otaczając je nawiasami klamrowymi [] np. [aołms] zwróci wyrazy: masło słoma smoła

Gdy wiadome są pola z niektórymi literami, należy je wpisac a reszte zastąpić znakami zapytania np: a?fa??t zwróci wyraz: alfabet

Jeżeli wiadomy jest kawałek wyrazu a nie znamy jego całkowitej długości trzeba użyć wtedy gwiazdki *, która oznacza dowolny ciąg dowolnych liter. Powyższy przykład wyglądałby: a?fa*t i w odpowiedzi dostaniemy asfalt alfabet asfaltyt.

powodzenia!